سلام دنیا

بازم سلام دنیا!

نوشتن پست شماره یک از این نظر سخت ترین کاره که آدم کار جدیدی رو به لیست وظایف دیگش اضافه میکنه. دریغ ازینکه ذره‌ای به توانایی تحمل آدم اضافه کنه.

اما این هم یه تجربه‌ی جدید از یه دنیای نشاید جدیده!

امیددارم که بتونم آهسته و پیوسته راهی که شروع کردم رو ادامه بدم.

به امید پیروزی

rss facebook twitter github youtube mail spotify lastfm instagram linkedin google google-plus pinterest medium vimeo stackoverflow reddit quora quora telegram heart